Smoked Salmon Cheese Wonton


Stock # 01203    Download Spec Sheet

Count: 120

Size: 0.7oz